Petra Vlková 2019 foto Vendulka Zeurítia Šmoldasová
, 17 června 2019